رایگان

مناسب برای مشاهده امکانات
رایگان
۴۵ روزه
 • امکان ثبت ۱ آگهی
 • اعتبار ۴۵ روزه آگهی ها
 • ثبت آگهی در تمامی دسته ها
 • نمایش آمار بازدید آگهی ها
 • امکان ثبت شبکه های اجتماعی
 • امکان فروش مستقیم محصولات
 • امکان ثبت آگهی به صورت ویژه

پایه

مناسب برای کسب و کار های کوچک
تومان۱۹۹۰۰۰
تومان ۹۹٬۰۰۰ ۱ ساله
 • امکان ثبت تا ۳۰ آگهی
 • اعتبار ۳۶۵ روزه آگهی ها
 • ثبت آگهی در تمامی دسته ها
 • نمایش آمار بازدید آگهی ها
 • امکان ثبت شبکه های اجتماعی
 • امکان فروش مستقیم محصولات
 • امکان ثبت آگهی به صورت ویژه
تخفیف ویژه

ویژه

مناسب برای کسب و کارهای بزرگ
تومان ۲۹۹٬۰۰۰ ۱ ساله
 • امکان ثبت تا ۶۰ آگهی
 • اعتبار ۳۶۵ روزه آگهی ها
 • ثبت آگهی در تمامی دسته ها
 • نمایش آمار بازدید آگهی ها
 • امکان ثبت شبکه های اجتماعی
 • امکان فروش مستقیم محصولات
 • امکان ثبت آگهی به صورت ویژه